Basın

Basın Biriminin görevleri şunlardır:
a) Yerel, ulusal ve uluslararası alanda yazılı, sesli, görüntülü ve dijital medyayı takip etmek; bu verileri işlemek, arşivlemek ve ilgili yöneticilere sunmak.
b) Basın kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak, Üniversitenin haberlerinin basında etkin olarak yer almasını sağlamak.
c) Birime ulaşan bilgileri haber formatına getirip yayına yönlendirmek.
ç) Üniversite ve birimlerinin internet sitelerinin güncelliğini takip etmek.
d) Koordinatörün Ofis amaçları doğrultusunda verdiği diğer görevleri yerine getirmek.