Misyon ve Vizyon

Misyon: Bilgi ve İletişim Ofisi, mensupları ile birimler arasında etkili bir iletişim tesis eden, sosyal medya, etkinlik, bilgi edinme ile basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini işbirliği içerisinde yöneten, yenilikçi ve gelişim odaklı bir ofistir.
Vizyon: Bilgi ve İletişim Ofisi’nin vizyonu; Tarsus Üniversitesinin bilgi ve iletişim ağları ile tanıtımında etkin bir rol alan öncü bir Ofis olmaktır.