Fotoğraf ve Görüntüleme

Etkinlik Biriminin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin kurum içi ve kurum dışı iletişim rehberlerini oluşturmak, güncelliğini takip etmek.
b) Elektronik posta yoluyla yapılacak etkinlik duyurularını hazırlayarak yayına yönlendirmek.
c) Üniversitenin akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerinin organizasyonunu planlamak ve uygulamak.
ç) Üniversite etkinlikleriyle ilgili davetiye, afiş vb. materyal hazırlayıp yaymak.
d) Koordinatörün Ofis amaçları doğrultusunda verdiği diğer görevleri yerine getirmek.