Hakkımızda

Üniversitemizin mensupları ve birimleri arasında etkili iletişimi sağlamak, Üniversitemizin iletişim hedeflerini belirlemek, hedefe yönelik stratejiler geliştirmek ve bu stratejilere uygun eylem programlarının uygulama sürecini yönetmek, Üniversitenin geleneksel ve yeni medya aracılığı ile gerçekleştirilen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetmek, kurum kültürü, kimliği, kurumsal imaj ve itibar yönetimi çalışmalarını koordine etmek amacıyla Bilgi ve İletişim Ofisi teşekkül ettirilmiştir. Ofisimiz ayrıca söz konusu faaliyet alanlarındaki gelişmeleri ve teknolojileri takip etmek, uzaktan eğitim, interaktif eğitim gibi faaliyetlere destek vermek, Üniversitemizin kamu kuruluşları, özel ve uluslararası kuruluşlar ile medya alanındaki işbirliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak amacıyla da çalışmalar yürütmektedir.