Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Biriminin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin tanıtımı için gazete, dergi, bülten, fotoğraf, film ve albüm gibi yazılı, sesli, görsel ve dijital materyaller hazırlamak.
b) Üniversitenin fuarlara katılması için gerekli temasları sağlayarak yapılacak faaliyetleri organize etmek.
c) Üniversitenin programlarının ve faaliyetlerinin tanıtımı için sergi, gezi ve toplantı gibi faaliyetler tertip etmek.
ç) Koordinatörün Ofis amaçları doğrultusunda verdiği diğer görevleri yerine getirmek.